Insight Banner

Insight

Insikter som bygger starka strategier för media och kommunikation

Insikter som bygger starka strategier för media och kommunikation.

Insightteamet jobbar med analyser, undersökningar och insikter som kan ge ett mervärde till kampanjplanering och strategi. Vi har flera databaser och analysverktyg till vår hjälp. När det kommer till egna undersökningsprojekt har vi erfarenhet både inom kvalitativa och kvantitativa analysmetoder som tillämpas beroende på frågeställning. Vi erbjuder undersökningar och analysprojekt inom Försäljningsmodellering, Varumärkestracking, För- och eftertester, Fokusgrupper, Varumärkesundersökningar, Nulägesanalyser, Marknadskartläggningar, Investeringsanalyser, Målgruppsanalys m.m.

Våra kunder

KiaSJnordic nestScangarofalo